Kepentingan “air berfungsi” kepada kesihatan.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Air adalah sumber kehidupan manusia dan seluruh hidupan dimuka bumi Allah ini. Tanpa air maka tiadalah sebarang kehidupan yang boleh hidup dan berkembang biak. Besarnya peranan air dalam kehidupan didunia tetapi kita selalu lupa bahwa untuk mendapat kesihatan yang baik maka air yang kita minum setiap hari adalah amat penting untuk menentukan kita mendapat kesihatan yang terbaik.

Dr Norman bin Mohd Norawi

Pakar Kecantikan (Aesthetic), Anti Penuaan dan Perubatan Regeneratif serta penulis dan penceramah penjagaan kesihatan.

Recent Posts